ماهیت پیچیدگی

ماهیت پیچیدگی :   در مرکزِ موضوع پیچیدگی، مسأله شناخت قرار می‏گیرد[۴]. زمانیکه نرم‏افزار تأخیر دارد، ناقص است، بدرستی معیّن نشده  یا بطور دقیق قیمت گذاری نمی‏شود ممکن است به این دلیل باشد که توسعه‏دهندگان نرم‏افزار در یک حوزه ناشناخته و پویا  کار می‏کنند که کورمال دنبال شناخت دقیق و کامل موضوعاتی هستند که نرم‏افزار باید اداره کند. وقتی نرم‏افزار براحتی قابل  استفاده مجدّد نیست یا نگهداری و عملیاتی شدن آن سخت است  بدلیل کنار هم قرار گرفتن پیچیده­ی بخشهایی با تعامل  بالایی است که شناخت نرم‏افزار را مشکل می‏کند. علت بی دوامی نرم‏افزار یا بروز اتفاقات غافلگیرکننده ناخوشایند نبودن  شناخت کامل است که به مصالحه و انعطاف ناپذیری منجر شده وتغییر و انحراف از استفاده معمول خطرناک می‏شود. در  هر حالت، پیامدِ پیچیدگی خسارتی است که بدلیل عدم شناخت می‏پردازیم. بنابراین پیچیدگی میزانی برای دشواری  شناخت و درک یک چیز است.   اجزاءی کلیدی در پیچیدگی:   پیچیدگی برچسبی است که ما به وجود متغیرهای وابسته‏ی زیاد در یک سیستم موجود می‏دهیم. هر چه متغیرها زیاد و  وابستگی بین آنها زیادتر باشد سیستم پیچیده‏تر می‏شود.  اتّصال بین متغیرها ما را مجبور می‏کند که در آن واحد ویژگی‏های  بسیار زیادی را در نظر بگیریم به‏ علاوه اینکه غیر ممکن است که فقط مسئولیّت یک عمل را در سیستم پیچیده به عهده بگیریم. پیچیدگی چند جزء کلیدی دارد: مقیاس: تعداد اجزاءی سیستم نرم‏افزاری تنوّع: گستره‏ اجزاءی متفاوتی که سیستم را تشکیل می‏دهند. اتّصال: ارتباطات بین مولفه‏ها  

/ 0 نظر / 16 بازدید